14/1/10

CALENDARI LLIGA CATALANA 2010

HOLA , CONFIRMADA LA DATA DE TORELLO, EL CALENDARI QUEDA AIXI:
  1. 8/9 DE MAIG -----------AGER
  2. 22/23 DE MAIG ---------CASTEJON DE SOS
  3. 5/6 DE JUNY -----------CASTILLEJOS
  4. 10/11 DE JULIOL -------TORELLO
  5. 24/25 DE JULIOL -------BERGA
  6. 31 JULIOL/1 AGOST ----AGER
  7. 11/12 DE SETEMBRE ----ORGANYA
  8. 25 DE SETEMBRE--------SOPAR FI DE LLIGA I DIA RESERVA
SALUT, GORI.

12/1/10

ACTA REUNIO CLUBS 16/12/2009

REUNIÓ DE CLUBS DE PARAPENT A LA FEDERACIÓ AÈRIA CATALANA

Barcelona, 16 de desembre de 2009

A les 19 hores 40 minuts s’inicia la reunió, amb l’assistència de les següents persones en representació dels seus Clubs: segons llistat final

Miquel Lázaro comenta en primer lloc que s’han realitat set proves –amb un total de 79 pilots inscrits- a la Lliga Catalana de Parapent de 2009, una més de les previstes inicialment, cosa que ha comportat uns 600 € de dèficit, que són assumibles.

Calendari de proves 2010

S’acorda realitzar set proves de la lliga Catalana de Parapent en els llocs i dates següents:
* 8 -9 de maig>>>>> 1ª prova (Àger)
* 22-23 de maig>>>>2º prova (Castejon de Sos)
* 5-6 de juny:>>>>> 3ª prova (Montsant)- Alaire
* 10-11 juliol :>>>>> 4ª prova (Bellmunt) (aquesta prova podria intercanviar-les dates amb la prova del Montsant)
* 24-25 juliol: >>>>>5ª prova (Avià- Berga) AppaVolem
* 31 juliol -1 agost:>>6 ª prova (Àger) Flayers
* 11-12 setembre: >> 7ª prova (Organyà)
* 25 setembre: (Reserva) nomes dissabte per realitzar la primera mànega que no s’hagi pogut realitzar durant la Lliga i lliurament de premis durant el sopar que es fara aquest mateix dissabte dia 25/09/2010 hi hagi o no prova abans.


Altres punts tractats són els següents:

- Els clubs organitzadors de proves cobraran 300 € per dia de prova + 500 € a final de temporada (que es podrien avançar en algun cas prèvia sol·licitud), és a dir un total de 1.100 €. Els clubs estaran obligats a garantir el transport, proporcionar locals i fer les recollides. Si es decideix anul·lar la prova el dijous anterior, s’entén que no hi hauran despeses.

- El preu de d’inscripció a tota la Lliga Catalana 2010 es de 180 € i el preu d’inscripció a una prova es de 60€.

- El club organitzador més el responsable de la lliga decideixen l’anul·lació o no d’una prova.

- El sistema de recollida oficial de la lliga mitjançant SMS és el Belladona i el proporciona, així com els ordinadors, els informàtics, el responsable de seguretat i el seu transport la FAC. Les recollides es fan només en carreteres asfaltades, no en
pistes ni camins de terra.

- Es recomana que els Clubs organitzadors proporcionin dues freqüències de ràdio fàcils de sintonitzar per tots els tipus d’aparells, i que proporcionin els arxius de balises a l’informàtic de la Lliga.

- Els dimecres anteriors a cadascuna de les proves els pilots que tinguin previst volar hauran d’enviar un correu al club organitzador. Sense aquest tràmit, el pilot no tindrà garantit el transport al lloc d’enlairament, però sí les recollides.

- Alguns pilots es queixen que no se’ls hagués avisat abans que haurien de caminar amb tot el material a sobre fins a l’enlairament de Rasos de Peguera.

- Es demana que un mes abans de la realització d’una prova el club informi a l’organització de la Lliga del planing(horaris, infraestructura, endolls, etc.).

- El Comitè de Seguretat de les proves hauria d’estar sempre format per un pilot local coneixedor de la zona i algun altre, anant variant segons les proves per tal d’afavorir que el màxim de pilots coneguin aquesta tasca.

- S’apunta que el lloc d’arribada i rebuda estiguin propers, vora la zona d’aparcament.

- Des del club Alaire es proposa un canvi del reglament aprovat a l’anterior reunió de gener de 2009, a fi que a la Lliga B puguin també participar-hi pilots amb veles de categoria superior a 2, aplicant un coeficient de penalització o algun altre sistema,
atès que hi ha pilots que porten molts anys volant i que tenen dificultats per participar amb una vela diferent de la que volen habitualment, requisit obligatori (aconseguir com a minim una 5ª posicio en una maniga o a la general final de la Lliga B)per poder competir a la Lliga A. S’inicia una llarga discussió amb Miquel Lázaro sobre aquest tema. Hi ha opinions diverses, però no s’arriba a plantejar una votació, per la qual cosa es manté vigent aquest punt reglamentari.

- Pel que fa a les llicències federatives Miquel Lázaro informa que desapareix la llicència esportiva més barata i únicament hi haurà una de competició amb un import de +-142 €, que permetrà competir només a Catalunya. Si es vol competir a
la resta de l’Estat espanyol caldrà pagar a més la quota FAE, i la quota FAI si es vol fer-ho a nivell internacional. A nivell biplaça la llicència tindrà un cost de 198 €, més els corresponents plusos si es vol competir a fora de Catalunya. Es manté la
quota trimestral per a alumnes, de 69 €, que no habilita per a competir.

- En Miquel Lázaro exposa que la FAC havia acordat, d’acord amb els clubs, que el 2010 se demanaria a Canalda el campionat d’Espanya i una prova de la Lliga Espanyola.a Àger,i la FAE va demanar a tos els clubs de l’Estat que fessin propostes de cara al 2010, sense tenir en compte que existeix un conveni vigent que obliga a que qualsevol prova que tingui lloc a Catalunya requereix el vist-i-plau de la FAC. S’enceta un viu i llarg debat sobre el tema. El representant del club que organitzarà el (CAMPIONAT D’ESPANYA) planteja que preveure dos anys abans quin club presenta candidatura per organitzar una prova a nivell estatal és massa llarg i que poden presentar-se més d’una candidatura des de Catalunya, mentre que Miquel Lázaro remarca que no es pot defugir la vehiculització a través de la FAC d’aquestes candidatures i que és millor que dos clubs catalans no competeixin per organitzar el mateix any una prova estatal, a fi d’estalviar recursos.

- Miquel Lázaro informa que del 21 al 28 d’agost del 2010 se celebrarà a Àger una prova Open Woman, i ques demanarà per al 2011 una prova de la Copa del Món .

- Finalment, s’acorda que durant la primera prova de la lliga Catalana a Àger, prevista per al 8-9 de maig, es faci una nova reunió per tractar del tema de propostes de proves per a competicions d’àmbit estatal.

A l’apartat de precs i preguntes es demana que, tal i com es va acordar a la reunió anterior, es faci una classificació per clubs dels resultats les proves, i que el diumenge mateix es proporcionin les classificacions, ja que així es podria facilitar ràpidament la informació als mitjans de comunicació.

A les 22 hores 10 minuts es dóna per finalitzada la reunió.

Membres assistents a la reunió de la Lliga Catalana de Parapent 2010

Ferran Gonzalez Carricondo >>>>>Parapent Pirinaic
Xavier Guardiola Rovira >>>>>> >Parapente Pirineos
Magi Miret Mestre >>>>>>>>>> >Appa Volem
Jordi Fisas Lago >>>>>>>>>>>>>Als Flayers
Nicolas Pirote >>>>>>>>>>>>> >Als Flayers
Salvador Mogas >>>>>>>>>>>> >Parapent Barcelona
Xavier Sanfulgencio Moreno >>>>Bertigent Vol lliure
Dai Masllovet >>>>>>>>>>>>> >Bertigent Vol lliure
Francesc Gorgas Ros >>>>>>>> >Ager Parapent Club
Gori Ferrer (Director Lliga Catalana)
Iolanda Ferrer (Responsable informàtica Lliga Catalana)
Xavier Berneda >>>>>>>>>>>>>Alioth
Antonio Garcia Perez >>>>>>>>>Volager
Pere Valles Mila >>>>>>>>>>> >Volager
Oscar Falcón Soldevila >>>>>>>>Volager
Eduart Domingo Paris >>>>>>>>Alaire
Jordi Estaper >>>>>>>>>>>>> >Alaire
Jordi Massanes Mateos >>>>>> >Alioth
Miquel Lazaro Iranzo (Cap d’àrea Parapent)